Περιοδικά και εφημερίδες

 Ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών με περιοδικά:

Μουσείο Τύπου Πάτρας: http://www.mouseiotipou.gr

Πάνδημος. Παντειακές δημοσιεύσεις. Αρχείο ψηφιοποιημένων περιοδικών: http://pandemos.panteion.gr

Ψηφιακή συλλογή σύγχρονων λογοτεχνικών περιοδικών του ΕΚΕΒΙ: http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=488

Ψηφιακή συλλογή εφημερίδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης: http://efimeris.nlg.gr/ns/main.html

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη της Βουλής με παλαιότερες εφημερίδες: http://catalog.parliament.gr

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας. Συλλογές με εφημερίδες και περιοδικά: http://medusa.libver.gr

Βιβλιογραφίες και ευρετήρια περιοδικών: http://www.vivliopontikas.gr

 

Αρχεία-Αρχειακές συλλογές

Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία: www.eae.org.gr

Γενικά Αρχεία του Κράτους: http://www.gak.gr

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο. Κατάλογοι αρχείων και ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό: www.elia.org.gr

Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας: http://askiweb.eu

Ψηφιοθήκη ΑΠΘ: http://digital.lib.auth.gr

Τα αρχεία του Μουσείου Μπενάκη: http://www.benaki.gr

Διογένεια: http://diogeneia.lis.upatras.gr