Τον Οκτώβριο του 2014 ο Θανάσης Βαλτινός χάρισε στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών την προσωπική του βιβλιοθήκη (4.000 τόμους). Η βιβλιοθήκη μεταφέρθηκε από το Καστρί Κυνουρίας στη ΒΚΠ, όπου καταγράφηκε και ταξινομήθηκε. Η βιβλιοθήκη αποτελεί σημαντικό πεδίο έρευνας για τη μελέτη του έργου του μεταπολεμικού πεζογράφου και της εποχής του.

Στις 17-18 Μαϊου το Τμήμα Φιλολογίας οργάνωσε συνέδριο για το έργο του Βαλτινού με τίτλο “Θανάσης Βαλτινός: το τέλος της αφήγησης;”. Τα πρακτικά του συνεδρίου αναμένονται εντός του 2019.