Το ΕΑΤΤ στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ της Ειδίκευσης ΒΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας, των οποίων η επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει στα επιστημονικά, ερευνητικά και διδακτικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από μεταδιδακτορικούς ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές, με συναφή προς το εργαστήριο ερευνητικά ενδιαφέροντα, καθώς και από μέλη του λοιπού ειδικού επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.

Στην πρώτη περίοδο λειτουργίας του, που ξεκίνησε με την ίδρυσή του (ΦΕΚ 27071/2.8.2016), το Εργαστήριο στελεχώνεται από τα παρακάτω μέλη:

Διευθύντρια

Κατερίνα Κωστίου, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας  🡕

Μέλη

Στέση Αθήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας 🡕

Γεωργία Γκότση, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Νεοελληνικής και Συγκριτικής Φιλολογίας 🡕

Γιάννης Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας🡕

Άννα Κατσιγιάννη, Επίκουρη Καθηγήτρια Συγκριτικής Φιλολογίας 🡕

Ελένη Παπαργυρίου, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας 🡕

Θάλεια Ιερωνυμάκη, ΕΔΙΠ 🡕

Νίκος Παπαχριστόπουλος, ΕΔΙΠ 🡕

Ιωάννης Μεσσήνης, ΕΔΙΠ 🡕

Μέλη του ΕΑΤΤ είναι αυτοδικαίως οι υποψήφιοι διδάκτορες της Ειδίκευσης και όσοι από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές εκπονούν εργασία που εμπίπτει στα επιστημονικά πεδία του Εργαστηρίου.