Με χαρά ανακοινώνουμε ότι το «Εργαστήριο Νεοελληνικής Φιλολογίας: Αρχειακά τεκμήρια & Τύπος» (ΕΑΤΤ) απόκτησε (κατά παραχώρησιν) το πρώτο του αρχείο. Πρόκειται για το αρχείο του Αργύρη Χιόνη (1943-2011), ποιητή της γενιάς του 1970, πεζογράφου, μεταφραστή και ζωγράφου, το οποίο παραχωρήθηκε στο ΕΑΤΤ για να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, αλλά και από την ευρύτερη ερευνητική κοινότητα.

To αρχειακό υλικό φυλάσσεται στο χώρο των αρχείων της ΒΚΠ. Το αρχείο θα αναταξινομηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και θα ψηφιοποιηθεί, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμο από την ερευνητική κοινότητα. Το υλικό είναι διαθέσιμο προς μελέτη για ερευνητικούς σκοπούς,  ύστερα από επικοινωνία με τη διευθύντρια του ΕΑΤΤ (Κατερίνα Κωστίου: kostiou@upatras.com).

Το ΕΑΤΤ  έχει ξεκινήσει τη δημιουργία ιστοσελίδας για τον Αργύρη Χιόνη, την οποία θα ενημερώνει σε τακτικά διαστήματα