Η Ερευνητική Μονάδα για την Τεκμηρίωση και Μελέτη της Ιστορίας του Ελληνικού Τύπου (ΕΤΜΙΕΤ, www.etmiet.com) / Κέντρο Νεότερης Ιστορίας (ΚΕΝΙ), Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο και η Ένωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ, www.espit.gr) απευθύνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο 8ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για την Έρευνα του Περιοδικού Τύπου (ESPRit)  με θέμα “Περιοδικός Τύπος και Οπτικός Πολιτισμός”, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ΚΠΙΣΝ, 11-13 Σεπτεμβρίου 2019.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου διοργανώνεται μεταπτυχιακό εργαστήριο για τη μελέτη του περιοδικού τύπου, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ΚΠΙΣΝ, 11 Σεπτεμβρίου 2019. Προτάσεις θα πρέπει να αποσταλούν στο 2019esprit@gmail.com έως τις 15 Απριλίου 2019.

Επίσης, προσκαλούμε προτάσεις για μια συνεδρία με την οποία θα ολοκληρωθούν οι εργασίες του Συνεδρίου, εστιασμένη στην τρέχουσα κατάσταση των σπουδών του περιοδικού τύπου σε μια ήπειρο όπου η ανάπτυξή τους είναι εξαιρετικά ανομοιογενής. Προτάσεις περίπου 250 λέξεων  για παρουσιάσεις 20 λεπτών και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα (όχι περισσότερες από 200 λέξεις) θα πρέπει να αποσταλούν στο 2019esprit@gmail.com έως τις 31 Μαρτίου 2019.
Για περισσότερα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.espr-it.eu/