ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

8ο Ετήσιο Συνέδριο της ESPRit 2019

(http://www.espr-it.eu/)

 

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ΚΠΙΣΝ

11-13 Σεπτεμβρίου 2019

 

Η Ευρωπαϊκή Επιστημονική Οργάνωση για την Έρευνα του Περιοδικού Τύπου (ESPRit) διοργανώνει στην Αθήνα το 8ο ετήσιο συνέδριό της με θέμα τον οπτικό πολιτισμό στον περιοδικό τύπο. Θεματικός στόχος του συνεδρίου είναι να εξεταστούν υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια και μέσα σε ένα συγκριτικό πλαίσιο, θέματα που αφορούν οπτικές/απεικονιστικές πλευρές του περιοδικού τύπου, όπως η τυπογραφική εμφάνιση, τα εξώφυλλα, το σχήμα, η εικονογράφηση. Θα εξεταστούν επίσης πλευρές της οπτικής κουλτούρας στην έντυπη σελίδα, όπως η φωτογραφία, το φωτορεπορτάζ, οι εικονογραφημένες ταξιδιωτικές περιγραφές και οι εικονογραφημένες  εθνογραφικές μελέτες,  καθώς και ζητήματα όπως οι διαφημίσεις, η ένδυση και η μόδα. Επίσης θέματα που αφορούν την κοινωνική απήχηση της εικόνας, την εικόνα της γυναίκας στον περιοδικό τύπο, το δημοσιογραφικό και τεχνικό δυναμικό του περιοδικού τύπου. Θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που θα απασχολήσουν το συνέδριο είναι η ανάπτυξη και η χρήση των νέων τυπογραφικών τεχνικών για την αναπαραγωγή της εικόνας, η αντιπαράθεση ή η αλληλεπίδραση εικόνας και κειμένου στο επίπεδο της σελίδας ή του εξωφύλλου, του τεύχους ή της σειράς, η εξέλιξη των οπτικών σχημάτων (tropes/memes) (για παράδειγμα στη διαφήμιση), η καινοτομία στον σχεδιασμό, η ανάδυση νέων αγορών και η μελέτη του αναγνωστικού κοινού ως προς την υποδοχή της εκάστοτε οπτικής κουλτούρας καθώς και η σύνδεσή του με αυτή, οι τυπικοί (νομικοί) ή άτυποι (εκδοτικοί) κανόνες που διέπουν την έντυπη εικόνα, η επιρροή της εικονογράφησης του περιοδικού τύπου στην τέχνη και τη φωτογραφία γενικά και, ειδικότερα, στη χρήση της εικόνας στον ημερήσιο τύπο, η εικόνα στην ψηφιακή τεχνολογία και ο ηλεκτρονικός περιοδικός τύπος, κ.λπ.

Το συνέδριο θα συμβάλλει στην ανάδειξη νέων γνώσεων και θα διευρύνει την έρευνα πάνω στον ελληνικό περιοδικό τύπο. Η θεματική επιλογή του συνεδρίου βασίστηκε σε ερευνητικό πρόγραμμα της Ερευνητικής Μονάδας για την Τεκμηρίωση και Μελέτης της Ιστορίας του Ελληνικού Τύπου(ΕΤΜΙΕΤ)/Κέντρο Έρευνας Σύγχρονης Ιστορίας (ΚΕΝΙ) του Πάντειου Πανεπιστημίου. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η συγκρότηση ιστορικού αρχείου του περιοδικού τύπου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Ένωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ) και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Άλλες θεματικές προσεγγίσεις του συνεδρίου περισσότερο προσανατολισμένες στην εμπειρία Ελλήνων και Ελληνίδων δημοσιογράφων του περιοδικού τύπου μπορούν να περιλαμβάνουν α) τις ομοιότητες και διαφορές της μεταξύ των χρήσεων της εικονογράφησης στον περιοδικό τύπο της Μητρόπολης σε σύγκριση με αυτή της διασποράς, β) την εξέταση της μεθοδολογίας και της πολιτικής οικονομίας στην υλοποίηση τέτοιων ερευνών στις σημερινές συνθήκες λιτότητας που έχουν επιβληθεί διεθνώς στον χώρο των κοινωνικών επιστημών.

Το συνέδριο θα πλαισιωθεί από πολύμορφες εκθέσεις με συναφές προς τα θέματά του περιεχόμενο, εκθέσεις ανοικτής πρόσβασης για το ευρύτερο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών σχολείων, και άλλων εκπαιδευτικών και πολιτιστικών φορέων.

Το 8ο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Οργάνωσης για την Έρευνα του Περιοδικού Τύπου (ESPRit), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 2019 προσκαλεί ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες να υποβάλουν προτάσεις για ανακοινώσεις χρονικής διάρκειας 20 λεπτών, σχετικές με κάθε πλευρά της οπτικής κουλτούρας του περιοδικού τύπου, οποιασδήποτε χρονικής περιόδου και περιοχής. Οι προτάσεις που θα γίνουν δεκτές θα κατανεμηθούν σε ομάδες ομιλητών, συνήθως τριών ατόμων, με τη μεγαλύτερη δυνατή θεματική σύγκλιση.

Στα θέματα μπορεί να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 • αντιπαραβολή ή αλληλεπίδραση εικόνας και κειμένου σε επίπεδο σελίδας ή εξωφύλλου, τεύχους ή σειράς.
 • παρουσία του περιοδικού τύπου (παραγωγή, εκτύπωση, εμπορική κυκλοφορία) εντός της οπτικής κουλτούρας γενικότερα
 • κοινωνική διάσταση της εικόνας, π.χ.  η εικόνα της γυναίκας στον περιοδικό τύπο
 • δημοσιογραφικό και τεχνικό δυναμικό του περιοδικού τύπου
 • η ανάδυση νέων αγορών και η μελέτη του αναγνωστικού κοινού ως προς την υποδοχή της εκάστοτε οπτικής κουλτούρας
 • ανάπτυξη και χρήση των νέων τυπογραφικών τεχνικών για την αναπαραγωγή της εικόνας
 • η εικόνα στην ψηφιακή τεχνολογία και ο ηλεκτρονικός περιοδικός τύπος

Καθώς και θέματα όπως:

 • εικονογράφηση
 • σκίτσα / γελοιογραφίες
 • φωτορεπορτάζ
 • τίτλοι και γραμματοσειρές
 • σχήμα εντύπου (formats)
 • διαφημίσεις
 • ένδυση, μόδα

Άλλες πτυχές της έντυπης σελίδας:

 • εικονογραφημένες ταξιδιωτικές αφηγήσεις
 • εικονογραφημένες εθνογραφικές μελέτες
 • προώθηση εικόνων συγκεκριμένων αντιλήψεων, π.χ. στη διαφήμιση, στην πολιτική προπαγάνδα
 • και άλλα συναφή θέματα

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα διοργανωθούν, ως είδος ημερίδας, συνεδρίες παρουσίασης τρεχουσών ή πρόσφατων ερευνών για μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και νέους ερευνητές.

Επίσης, προσκαλούμε προτάσεις για μια συνεδρία με την οποία θα ολοκληρωθούν οι εργασίες του Εργαστηρίου, εστιασμένη στην τρέχουσα κατάσταση των σπουδών του περιοδικού τύπου σε μια ήπειρο όπου η ανάπτυξή τους είναι εξαιρετικά ανομοιογενής. Οι ομιλητές θα επιχειρήσουν να παρουσιάσουν τις κυριότερες επιδιώξεις της σημερινής έρευνας στο πεδίο των σπουδών του περιοδικού τύπου εν γένει, καθώς και να εξετάσουν τυχόν εμπόδια στην περαιτέρω ανάπτυξή της, παραδείγματος χάριν αρχειακές ελλείψεις , άλλες προτεραιότητες της ανώτατης εκπαίδευσης καθώς και την ανάγκη να υπάρξουν νέες μορφές και νέοι τρόποι διεπιστημονικής προσέγγισης του θέματος. Ιδιαιτέρως χρήσιμες θα είναι οι προτάσεις που θα αναδείξουν την προσπάθεια να αναπτυχθούν οι σπουδές του περιοδικού τύπου σε περιοχές του κόσμου όπου, μέχρι στιγμής, το πεδίο αυτό έχει προσελκύσει ελάχιστο ενδιαφέρον.

Οι γλώσσες εργασίας του συνεδρίου είναι τα αγγλικά και τα ελληνικά. Προσκαλούμε προτάσεις από ερευνητές/τριες που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της επιστημονικής σταδιοδρομίας τους.

Οι προτάσεις (έκτασης περίπου 250 λέξεων, εκτός των παραπομπών) για ανακοινώσεις διάρκειας 20 λεπτών μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό (μέγιστης έκτασης 200 λέξεων) θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  2019esprit@gmail.com μέχρι τις 31 Μαρτίου 2019.

Μπορούν επίσης να υποβληθούν προτάσεις για κοινό πάνελ με τρεις ανακοινώσεις. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε να υποβληθεί επιπλέον ένα σύντομο σκεπτικό για τη συγκρότηση του πάνελ μαζί με μια περίληψη και το βιογραφικό καθενός από τους τρεις ομιλητές.