Το Εργαστήριο Αρχειακών Τεκμηρίων και Τύπου (ΕΑΤΤ), έπειτα από δύο χρόνια εργασιών υποδομής, διοργανώνει την πρώτη του Επιστημονική Συνάντηση, αφιερωμένη στο έργο του Αργύρη Χιόνη του οποίο το αρχεό είναι το πρώτο αρχείο που παραχωρήθηκε στο ΕΑΤΤ. Ο Χιόνης αποτελεί μια ιδιαίτερη «φωνή» της Γενιάς του ’70 με ποικίλη καλλιτεχνική και πνευματική δραστηριότητα η οποία πρόσφατα άρχισε να προσελκύει το επιστημονικό ενδιαφέρον νέων ερευνητών. Η Συνάντηση θα γίνει στην Πάτρα, 4-5 Μαΐου 2020.