Δράσεις

Ένας από τους βασικούς στόχους του ΕΑΤΤ είναι η διοργάνωση συνεδρίων, επιστημονικών ημερίδων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων, καθώς και διαλέξεων από προσκεκλημένους επιστήμονες της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Στο πλαίσιο αυτό λειτουργεί (ανεπίσημα από το Δεκέμβριο του 2014) Colloquium νεοελληνικής και συγκριτικής φιλολογίας.

Παράλληλες δραστηριότητες

Μια δραστηριότητα του ΕΑΤΤ είναι η απόκτηση βιβλιοθηκών και αρχείων σημαντικών λογοτεχνών με στόχο τη μελέτη του έργου τους.

Τον Οκτώβριο του 2014 ο Θανάσης Βαλτινός χάρισε στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών την προσωπική του βιβλιοθήκη (4.000 τόμους). Η βιβλιοθήκη μεταφέρθηκε με εθελοντική εργασία μελών ΔΕΠ και φοιτητών του Τμήματος από το Καστρί Κυνουρίας στη ΒΚΠ, όπου καταγράφηκε και ταξινομήθηκε. Η βιβλιοθήκη αποτελεί σημαντικό πεδίο έρευνας για τη μελέτη του έργου του μεταπολεμικού πεζογράφου και της εποχής του.

Στις 17-18 Μαϊου το Τμήμα Φιλολογίας οργάνωσε συνέδριο για το έργο του Βαλτινού με τίτλο “Θανάσης Βαλτινός: το τέλος της αφήγησης;”. Τα πρακτικά του συνεδρίου αναμένονται εντός του 2017 από τον εκδοτικό οίκο “Εστία”.