1.Το αθησαύριστο έργο του Αργύρη Χιόνη.

Την έρευνα στον περιοδικό τύπο και στο αρχείο του ποιητή με στόχο τη συγκέντρωση και μελέτη του αθησαύριστου έργου του Χιόνη έχει αναλάβει ο μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Κυριάκος Ραμολής. Μέρος της έρευνάς του θα παρουσιάσει στην Α΄ Επιστημονική Συνάντηση του ΕΑΤΤ.

Σελίδες: 1 2 3