Εκδηλώσεις

Ένας από τους βασικούς στόχους του ΕΑΤΤ είναι η διοργάνωση συνεδρίων, επιστημονικών ημερίδων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων, καθώς και διαλέξεων από προσκεκλημένους επιστήμονες της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Στο πλαίσιο αυτό λειτουργεί (ανεπίσημα από το Δεκέμβριο του 2014) Colloquium νεοελληνικής και συγκριτικής φιλολογίας.