• ...φεύγουν μήνες, φεύγουν χρόνια, πέφτουν, σήπονται, γεννώνται νέα δένδρα...

  A. ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ

 • Μετρημένο τόπο έχουν οι άνθρωποι
  Και στα πουλιά δοσμένος είναι ο ίδιος, αλλ'
  Απέραντος!

  Ο. ΕΛΥΤΗΣ

 • ...είμαστε ο σπόρος που πεθαίνει...

  Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ

Δραστηριότητες

Εκδηλώσεις

Ένας από τους βασικούς στόχους του ΕΑΤΤ είναι η διοργάνωση συνεδρίων, επιστημονικών ημερίδων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων, καθώς και διαλέξεων από προσκεκλημένους επιστήμονες της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Στο πλαίσιο αυτό λειτουργεί

Έρευνα

Στην ενότητα αυτή καταγράφεται το ερευνητικό έργο των μελών του ΕΑΤΤ, καθώς και των συνεργατών του ή των επισκεπτών ερευνητών του αρχειακού υλικού. Μέχρι στιγμής  έχουν ολοκληρωθεί αρκετές εργασίες που βασίζονται