Το Αρχείο του Αργύρη Χιόνη είναι το πρώτο αρχείο που παραχωρήθηκε στο ΕΑΤΤ τον Μάιο του 2017.  Δικαιούχοι του Αρχείου Αργύρη Χιόνη είναι η κυρία Χρυσούλα Κοντοθεοδώρου, η οποία ασκεί και το ηθικό δικαίωμα διαχείρισής του, και η κυρία Χαρίκλεια Χιόνη-Ζαμάνου. Το αρχείο αναταξινομήθηκε και ο κατάλογος του υλικού είναι προσβάσιμος ηλεκτρονικά. Το υλικό έχει ήδη τεθεί στη διάθεση των ερευνητών.

Τον Φεβρουάριο του 2020 ο Arnold van Gemert χάρισε στο ΕΑΤΤ το υλικό της προσωπικής του συλλογής για τον Αργύρη Χιόνη τον οποίο γνώρισε και με τον οποίο συνδέθηκε φιλικά το διάστημα της διαμονής του δεύτερου στο Άμστερνταμ (1968-1973).

Αρχείο: Κατάλογος Αρχείου, Κατάλογος Αρχείου

Eργοβιογραφικό σημείωμα