Πρόσβαση στο αρχειακό υλικό έχουν όλοι οι ερευνητές, ύστερα από συνεννόηση με τη Διευθύντρια του ΕΑΤΤ. Το υλικό είναι επισκέψιμο κατά τις ώρες λειτουργίας της ΒΚΠ με προκαθορισμένο ραντεβού.