Διευθύντρια

Εσωτερικά Μέλη

Εξωτερικοί Συνεργάτες

    Το ΕΑΤΤ στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ της Ειδίκευσης ΒΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας, των οποίων η επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει στα επιστημονικά, ερευνητικά και διδακτικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από μεταδιδακτορικούς ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές, με συναφή προς το εργαστήριο ερευνητικά ενδιαφέροντα, καθώς και από μέλη του λοιπού ειδικού επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.

    Μέλη του ΕΑΤΤ είναι αυτοδικαίως οι υποψήφιοι διδάκτορες της Ειδίκευσης και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι εκπονούν εργασία που εμπίπτει στα επιστημονικά πεδία του Εργαστηρίου.