1. Ανδρονίκη Χρυσάφη,«Ο Περικλής Γιαννόπουλος και το αίτημα της ελληνικότητας» [αξιοποίηση ερευνητικού υλικού από το αρχείο της οικογένειας Χαιρέτη] 2011-
  2. Αριστείδης Καλάργαλης,«Η Λεσβιακή Άνοιξη», Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2013 [Υποστηρίχθηκε].
  3. Filippos Katsanos, «The Mysteries of Paris and the Trials of the Foreign (France, Greece, Great Britain)»Συνεπίβλεψη (Co-tutelle) με την καθηγήτρια κα Marie-Ève ThérentyUniversité PAUL-VALÉRY Montpellier III, France. [Υποστηρίχθηκε]
  4. Σοφία Γκίνκο, «Το περιοδικό Εβδομάς (1884-1892) και η συμβολή του στην πνευματική κίνηση της εποχής». [Υποστηρίχθηκε]
  5. Μαρία Μπόλλα, «Η εφημερίδα Νεολόγος (1867-1897) και η συμβολή της στην πνευματική κίνηση της Κωνσταντινούπολης», 2015-
  6. Δέσποινα Γκόγκου, «Το Μπουκέτο (1924-1946): ο ρόλος ενός περιοδικού ποικίλης ύλης στη διαμόρφωση του κοινού γούστου», 2016-
  7. Ματίνα Παρασκευά, «Η αναπαράσταση της αναπηρίας στη νεοελληνική πεζογραφία 1880-1940: Η περίπτωση διαταραχών λόγου», 2017-2021 [Υποστηρίχθηκε]
  8. Κυριάκος Τσιτλακίδης, «Ζητήματα διακειμενικότητας στο έργο του Αργύρη Χιόνη», 2020-