Η πρόταση της δωρεάς έγινε μετά από αίτημα του ΕΑΤΤ προς τον Γιάννη Πατίλη και την Ηρώ Νικοπούλου, καθώς στόχος του ΕΑΤΤ είναι η απόκτηση αυστηρά επιλεγμένων αρχείων τα οποία θα αποτελέσουν το κυρίως ερευνητικό πεδίο των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας και αντικείμενο συνεργειών με άλλους ερευνητικούς φορείς, ενώ παράλληλα θα είναι ανοικτά και σε άλλους ερευνητές. Τη σύνθετη αυτή δωρεά διεκδίκησε το ΕΑΤΤ ήδη από το 2018. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα στο 2019 και το τελικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό  υπογράφηκε 30 Δεκεμβρίου 2019. Η δωρεά αυτή περιλαμβάνει βιβλία και περιοδικά, τα οποία θα συμπληρώσουν τις συλλογές της ΒΚΠ, 5 σώματα Αρχείων, τα οποία αποτελούν αρχειακό υλικό του ΕΑΤΤ και εικαστικά έργα της Ηρώς Νικοπούλου, που θα τοποθετηθούν στη ΒΚΠ.