Στην ενότητα αυτή καταγράφεται το ερευνητικό έργο των μελών του ΕΑΤΤ, καθώς και των συνεργατών του ή των επισκεπτών ερευνητών του αρχειακού υλικού. Μέχρι στιγμής  έχουν ολοκληρωθεί αρκετές εργασίες που βασίζονται σε έρευνα στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο, οι οποίες είχαν ανατεθεί σε προπτυχιακούς και κυρίως σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι εργασίες αυτές έχουν αναρτηθεί στο ΝΗΜΕΡΤΗΣ και συνιστούν χρήσιμο εργαλείο για πολλούς μελετητές της νεοελληνικής φιλολογίας διεθνώς. Επίσης, σε φοιτητές του Τμήματος έχουν ανατεθεί διδακτορικές διατριβές που απαιτούν αρχειακή έρευνα.

 1. Άρτεμις Στικούδη, «Η μετανάστευση στα σύγχρονα ελληνικά φιλολογικά περιοδικά.  Βιβλιογραφική μελέτη των περιοδικών Διαβάζω, Εντευκτήριο, Η λέξη, Νέα Εστία, Πλανόδιον, Το Δέντρο (1989-2009)», 2011.
 2. Σοφία Γκίνκο, «Σμιλεύοντας την Ποίηση (1993-2007). Αναλυτικά ευρετήρια και παρουσίαση του περιοδικού», 2011
 3. Μαρία Κρητικού, «Το περιοδικό Κερκυραϊκή Ανθολογία. Εισαγωγική μελέτη και ευρετηρίαση του εντύπου», 2011.
 4. Κλεοπάτρα Ζαχαροπούλου, «Το περιοδικό Μακεδονικές Ημέρες (1932-1939, 1952-1953): η διαμόρφωση του νεωτερικού λόγου στην πρωτεύουσα του βορρά και οι μεσοπολεμικές πνευματικές αναζητήσεις», 2011.
 5. Δήμητρα Χαλούλου, «Το περιοδικό Πλανόδιον (τεύχη 1-49) : αναλυτική καταγραφή των συνεργατών, ειδολογική ταξινόμηση και κριτική αποτίμηση», 2011.
 6. Μαντώ Πανοπούλου, «Το περιοδικό Διακείμενα: Παρουσίαση και ευρετηρίαση του εντύπου», 2012.
 7. Δήμητρα Αντ. Γιαννικοπούλου, «Το Αττικόν Ημερολόγιον του Ειρηναίου Ασωπίου. Η πολιτισμική του ταυτότητα», 2012.
 8. Αθανασία Παπαπαναγιώτου, «Η παρουσία του Διονύσιου Σολωμού στο περιοδικό Παναθήναια», 2012.
 9. Δέσποινα Γκόγκου, «Το περιοδικό Μπουκέτο του Μεσοπολέμου. Ευρετήρια πρώτης περιόδου (1924-1935)», 2013.
 10. Αναστασία Οικονόμου, «Ποικίλη Στοά. Ετήσιον Ημερολόγιον (1881-1899 & 1912-1914). Παρουσίαση και αναλυτικά ευρετήρια», 2014.
 11. Μάρθα Πριονά, «Η φιλολογική επιθεώρηση Ακρίτας (1904-1906). Παρουσίαση και αναλυτικά ευρετήρια», 2015.
 12. Ευσταθία Κ. Παπαγιαννοπούλου, «Το Ημερολόγιον των Κυριών του Ειρηναίου Ασώπιου: Συμβολή στο γυναικείο ζήτημα στα τέλη του 19ου αιώνα», 2015.
 13. Ματίνα Παρασκευά, «Το Συναξάρι της Γραφής: Όψεις της αφήγησης στα Συναξάρια Αντρέα Κορδοπάτη του Θανάση Βαλτινού», 2016.
 14. Νίκη Μητροπούλου, «Η παρουσία της λογοτεχνίας στο περιοδικό Έσπερος της Λειψίας».
 15. Παρασκευή Φωτοπούλου, «Η παρουσία της λογοτεχνίας στο περιοδικό Δέντρο. Αναλυτική ευρετηρίαση των τευχών της πρώτης περιόδου».
 16. Εύη Παναγιωτάτου “Ιλισσός Περιοδικόν Σύγγραμμα (1868-1872): Ένα οικογενειακό-φιλολογικό έντυπο. Παρουσίαση-Αναλυτικά Ευρετήρια”.
 17. Αθανασία Δανελάτου «Ο Ρωμηός του Γεωργίου Σουρή: Η κρίσιμη δεκαπενταετία 1883-1897».