Το 2017 παραχωρήθηκε από τον κ. Κωνσταντίνο Κωσταβάρα στο ΕΑΤΤ και το αρχείο του συγγραφέα (εκτός από τα θεατρικά του έργα). Τα βιβλία έχουν ήδη ταξινομηθεί και ενταχθεί στο κυρίως σώμα της ΒΚΠ. Το αρχείο του απόκειται στο Τμήμα Αρχείων της ΒΚΠ και έχει πάρει τη σειρά του για καταγραφή και ταξινόμηση.